ارتباط با ما

موسسه خیریه کوثر بهشت

سازمان مردم نهاد خیریه کوثر بهشت
غیر دولتی . غیرسیاسی . غیر انتفاعی

(همانا بهشت در همین نزدیکی هاست )

بوی بهشت آن زمانی استشمام شد که دعای خیر بنده نیازمندی عرش را به لرزه دراورد . همان زمانی که عشق خدایی، با گره گشایی از کار خلق متبلور شده و انسان مصداق ایه فتبارک الله احسن الخالقین قرار می گیرد .
خدارا شاکریم که بار دیگر با نیت خدایی و اندیشه الهی واتحاد وهمدلی در ظل توجهات حضرت باریتعالی و ائمه اطهار (ع) گام مثبتی در این مسیر الهی نهادیم .

خیابان طالقانی – اول خیابان اردیبهشت شمالی- مجموعه فرهنگی نور طبقه دوم
تلفن: ۳۲۳۴۳۵۷۲ – ۰۳۱
شماره حساب ملت: ۵۹۲۲۷۹۲۱۰۵

ایمیل: info@kosarbehesht.ir
وبسایت: http://kosarbehesht.ir

شبکه های اجتماعی