دسته: فعالیت های خیرخواهانه

17

دسامبر2020

توزیع سبد ارزاق

0    
توزیع سبد ارزاق بین مدد جویان مرکز توانمند سازی خانه بهشت و اهداء لوازم التحریر به دانش آموزان خانواده های نیازمند،تحت پوشش خیریه
17 دسامبر, 2020محمد علیزاده